Navikka-hanke

Mitä?

Navikka-hanke on työhallinnon Kokkotyö-säätiöltä hankkimaa ja Retron tuottamaa palvelua, jolla tuetaan asiakkaan pääsyä takaisin työelämään tai koulutukseen.

Miksi?

Navikka - hankkeessa selvitämme yhdes­sä mikä olisi juuri hakijalle sopiva vaihtoeh­to päästäessä työnhaussa eteenpäin. Laadimme henkilökohtaisen valmennus­suunnitelman, joka sisältää hakijalle sopivia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttami­seksi. Aloitamme orientaatiojaksolla ja syvähaastattelulla, jonka aikana arvioimme työnhakuvalmiuttasi ja työelämätaitojasi. Työhönvalmentajat tarjovat henkilökohtaista ohjausta myös silloin, mikäli aloitat työkokeilun. Tutustumme eri yrityksiin sekä koulutus­mahdollisuuksiin ja saat tarpeen tullen tukea oman yrityk­sen perustamiseen, mikäli yritystoiminta kiinnostaa. Luomme jakson aikana yhdessä jat­ko-suunnitelman – oman projektin - ja työhön­valmentajat ovat tukenasi koko jakson ajan. Tarpeen tullen olemme tukenasi työllistymisen tai koulutuksen aloittami­sen jälkeenkin.

Kenelle?

Hanke on tarkoitettu TE - toimiston asiakkaille.

Miten?

Hanke pohjautuu työhönvalmentajien työparityöskentelyn kautta toteutettavaan syvennettyyn yksilövalmennukseen. Hankkeessa hyödynnetään laajasti te - hallinnon palveluvalikoimaa jatkosuunnitelmien tukena. Yksilöohjauksen lisäksi järjestämme ryhmässä tapahtuvaa valmennusta. Pyrimme pitkiin ja järkeviin ratkaisuihin sekä yksilön vahvistamiseen oman elämänsä navigoijaksi!

Liitetiedosto(t): Hanke-esite