Työhönvalmennus

Mitä?

TYÖHÖNVALMENNUS on TE-toimiston tarjoama ostopalvelu, jonka toteuttajana Pohjanmaan alueella on Kokkotyö-säätiö. Palvelussa henkilökohtaisella ohjauksella työhönvalmentajan tuella autetaan työnhakijaa löytämään tavoittelemansa työ- tai koulutuspaikka. Palveluun sisältyy myös työnantajan opastaminen työkokeilu- ja palkkatukiasioissa.

Miksi?

Palveluun ohjatun asiakkaan ja työhönvalmentajan tavoitteena on yhdessä selvittää ja suunnitella mahdollisimman hyvä jatkopolku eli pyrkiä asiakas/yrittäjälähtöisesti löytämään sellainen koulutus- tai työpaikka, mikä työllistäisi asiakkaan myös työkokeilu- ja palkkatukijakson jälkeen.

Kenelle?

Työhönvalmennus on suunnattu Pohjanmaan TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille Kokkolan ja Kaustisen seuduilla.

Miten?

Työhönvalmennuksen aloittamisestasovitaan TE-toimistossa tai Kokkolantyövoiman palvelukeskuksessa.Työhönvalmennus on osa työnhakijan työllistymis- tai aktivointisuunnitelmaa.Työhönvalmennuksella edistetään asiakkaiden työllistymistä ja tuetaan työssä pysymistä yksilövalmennuksen keinoin mm.

  • Työnhaun asiakirjojen ajantasaistaminen (ansioluettelo/työhakemukset)
  • Koulutusmahdollisuuksien kartoittaminen
  • Avoimien-/piilotyöpaikkojen etsiminen työnantajan opastaminen työkokeilu- ja palkkatukiasioissa.

Palvelun tavoitteena on asiakkaansijoittuminen ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

Marika Ahola
Työhönvalmentaja
Työhönvalmennus
znevxn.nubyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 547 9925

Maria Kiiskilä
Työhönvalmentaja
Työhönvalmennus
znevn.xvvfxvyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 840 2968