Opinnäytetyöt

Kokkotyö-säätiö tarjoaa tutkimuksiin ja opinnäytetöihin aiheita ja mahdollisuuden suorittaa opintoihin liittyvän työn organisaatiossaan.

Tutkimuksista ja opinnäytetyön tekemisistä opiskelija hakee tutkimuslupaa ja niistä tehdään sopimus opiskelijan, oppilaitoksen ja Kokkotyö-säätiön kesken.

Anita Hevosmaa
Yksikön päällikkö
Wanha Markku, Kaustinen
navgn.uribfznn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731