Terapeuttinen työtoiminta

Kokkolan kaupungin ja muiden kuntien ostamaa terapeuttisen työtoiminnan palvelua Kokkotyö-säätiöltä kuntalaisille, jotka ovat eläkkeellä tai kuntoutustuella kuntoutumassa työelämään.

Toimintaan haetaan erillisellä hakemuksella, joka käsitellään moniammatillisessa työryhmässä, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Paikasta ilmoitetaan hakijalle.

Terapiatyötoiminnassa oleva henkilö on valmentautuja, jolle tehdään valmennussuunnitelma ja hän saa sekä työ- että yksilövalmentajan tuen. Hänen toimeentulonaan on kuntoutustuki tai eläke, jonka lisäksi Kokkotyö-säätiö maksaa terapiatyökorvausta tehtyjen työtuntien mukaan. Työtoiminnasta tehdään terapiasopimus.

Anita Hevosmaa
Palvelu- ja laatupäällikkö
navgn.uribfznn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731