Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan palvelua järjestetään Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa, Kaustisen seudulla ja Pohjanmaalla Pietarsaaressa ja sen seutukunnassa asuville työttömille henkilöille Kokkotyö-säätiön eri toimipisteissä. 

Yleisesti:

Työtoiminnan tarkoitus on kohentaa hyvinvointiasi ja ylläpitää elämänhallintaasi sekä sosiaalisia taitojasi. Lisäksi toiminnassa on tavoitteena vahvistaa elämän- ja arjenhallintaasi sekä työ- ja toimintakykyäsi sekä edistää työ- ja koulutusmahdollisuuksiasi.

Kuntouttava työtoiminta on ohjattua työskentelyä eri työosastoilla. Työtehtävät suunnitellaan yksilöllisesti ja tavoitteellisesti sekä laaditaan yhdessä yksilö- ja työvalmentajasi kanssa jatkosuunnitelma. Tavoitteiden sujumista ja toteutumista arvioidaan työtoimintajakson aikana säännöllisin väliajoin yhteisesti ammatillisen verkostosi kanssa. 

Hakeutuminen:

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmaan kuuluvana toimenpiteenä, jolloin sovitaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisestasi ja tavoitteistasi. 

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Tiina Kultalahti-Byskata
Yksilövalmentaja
Retro/Pietarsaari
gvvan.xhygnynugv-olfxngn@kokkotyo.fi
Puh. 040 702 0062

Niina Kuorikoski
Yksilövalmentaja
Kokkola
avvan.xhbevxbfxv@kokkotyo.fi
Puh. 050 467 8452