Kuntouttava työtoiminta

Mitä?

Kuntouttavan työtoimintaan voidaan sisällyttää erilaisia elementtejä valmentautujan tarpeen mukaan. Starttivalmennus, ryhmämuotoinen teemavalmennus tai kartoitusjakso tarjoavat erilaisia painopisteitä asiakkaan palvelutarpeeseen.

Miksi?

Tavoitteena on ylläpitää työttömänä olevan henkilön toimintakykyä sekä edistää työ- ja koulutusmahdollisuuksia. Tarkoituksena on kohentaa hyvinvointia ja ylläpitää elämänhallintaa sekä sosiaalisia taitoja. vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä

Miten?

Kuntouttava työtoiminta on ohjattua työskentelyä Kokkotyö-säätiön työyksiköissä. Työtehtävät suunnitellaan yksilöllisesti ja tavoitteellisesti sekä laaditaan jatkosuunnitelma. Tavoitteiden sujumista ja toteutumista arvioidaan työtoimintajakson aikana säännöllisen väliajoin yhteisesti.

Kenelle?

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta, jossa sovitaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta. Tarkoitettu työttömille oleville työnhakijoille työllistymismahdollisuuksien, elämänhallinnan ja kuntoutumisen edistämiseksi.

Niina Kuorikoski
Yksilövalmentaja
Kuntouttava työtoiminta
avvan.xhbevxbfxv@kokkotyo.fi
Puh. 050 467 8452

Tarja Lågland
Yksilövalmentaja
Kuntouttava työtoiminta
gnewn.yntynaq@kokkotyo.fi
Puh. 050 331 3799