Työvalmennus

Työvalmennus tapahtuu eri työosastoilla, eri yrityksissä sekä yhteistyöorganisaatioissa. Tuotannon kulmakiviä on ekologisuus, joten kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö ovat jokapäiväistä toimintaa työosastoilla.

Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen. Valmentautuja saa työosastolla päivittäisen tuen työelämän pelisääntöihin, työtaitojen ja oman osaamisen vahvistamiseen. Työosastolla työ ja ryhmätyö ovat valmennuksen välineitä, joilla tuetaan yksilön kehittymistä.

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan kiinnostus, kyvyt ja valmiudet huomioon ottaen. Valmentautujalle suunnitellaan mielekkäät ja vaatimustasoltaan sopivat työtehtävät, sekä valmentautujaa rohkaistaan ottamaan vastuu myös omasta kehittymisestään.

 

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Toimitusjohtaja ja Yksikön päällikkö
Kokkola ja Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö, siirtynyt muualle 22.1.2021 alkaen
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731