Palvelutoiminta

Palvelutoiminnan toimenpiteillä parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien yhteiskunnallista asemaa valmentamalla heitä työhön ja koulutukseen.

  • Työhön kuntouttava valmennus sisältää mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen ja kuntouttavan työtoiminnan
  • Työhön ja koulutukseen valmennus sisältää nuorten työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön, uravalmennuksen, työhönvalmennuksen, palkkatuella työllistettyjen valmennuksen, oppisopimuksella olevien valmennuksen ja työkokeilussa olevien valmennuksen
  • Sosiaalinen valmennus sisältää terapeuttisen työtoiminnan ja yhdyskuntapalveluaan suorittavien valmennuksen
  • Opiskelijavalmennukseen kuuluvat koulutuskokeilut, tuotantokoululaiset, työssäoppijat, työharjoittelussa olevat opiskelijat, työelämään tutustujat ja opinnäytetyötään tekevien ohjaus.

Palvelutoiminta on valmennusta, verkostoitumista ja laajaa yritysyhteistyötä. Valmennus toteutetaan työ- ja yksilövalmennuksen keinoin käyttäen erilaisia valmennusmenetelmiä valmentautujien yksilöllisyys huomioiden.

Anita Hevosmaa
Palvelu- ja laatupäällikkö
navgn.uribfznn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Työvalmennus

Valmennamme työhön omilla työosastoillamme, eri yrityksissä sekä yhteistyöorganisaatioissa. Tuotantomme kulmakiviä on ekologisuus, joten kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö ovat jokapäiväistä toimintaa osastoillamme.

Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen.

Valmentautuja saa työyksikössä päivittäisen tuen työelämän perussääntöjen, työtaitojen ja töiden opettelussa. Työyksikössä työ ja ryhmätyö on valmennuksen väline, jolla tuetaan yksilön elämänhallintaa.

Työvalmennuksen tavoite on edistää valmentautujan työkykyä ja työtaitoa.

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan kiinnostus, kyvyt ja valmiudet huomioon ottaen. Valmentautujalle suunnitellaan mielekkäät ja vaatimustasoltaan sopivat työtehtävät, sekä valmentautujaa rohkaistaan ottamaan vastuu myös omasta kehittymisestään.

Anita Hevosmaa
Palvelu- ja laatupäällikkö
navgn.uribfznn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on valmentautujan elämänhallinnan, toimintakyvyn ja tulevaisuuden suunnittelun tukemista. Yksilövalmentaja tarjoaa valmentautujalle yksilöllistä neuvontaa ja tukea. Lisäksi hän tekee valmentautujalle alku- ja tilannekartoituksen. Yksilövalmennusta voidaan järjestää ryhmämuotoisena. Yksilövalmentaja toimii usein monialaisessa verkostossa ja osallistuu erilaisiin valmentautujan tilannetta koskeviin seurantapalavereihin. Hän myös huolehtii valmentautujan valmennussuunnitelman päivittämisestä sekä jatkosuunnitelmien tekemisestä.

Anita Hevosmaa
Palvelu- ja laatupäällikkö
navgn.uribfznn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Liitetiedosto(t): Ohjauspolku