ReConnect18

ReConnect18 WEB SURU2

 

ReConnect 18 – Työnhaun tehoviikko

Nykypäivän dynaamiset työmarkkinat elävät jatkuvassa muutoksen tilassa. Uudenlaisia työpaikkoja ja työtehtäviä syntyy joka päivä. Komeimman tittelin omaavan työnhakijan sijaan, työnantajat haluavat löytää sen oikean tyypin. Siksi oman osaamisen tunnistaminen ja sen esille tuominen luovalla ja persoonallisella tavalla työnhaussa on entistä tärkeämpää. Työnhaun räätälöiminen on päivänpolttava aihe.

Opi miten sinusta voi tulla se oikea tyyppi! Tule mukaan työnhaun tehoviikolle 9.-13.4. Viikon aikana järjestetään työhakuun liittyen motivoivia ja innostavia teemapäiviä. Saat näppäriä vinkkejä ja konkreettista apua omaan työnhakuun!

ReConnect18 - Arbetssökningsvecka

Dagens dynamiska arbetsmarknad är under konstant förändring. Nya typer av arbetsplatser och arbetsuppgifter skapas. Istället för att jaga personen med den bästa titeln, vill arbetsgivaren hitta den rätta personen, rätta typen. Därför är det viktigt i arbetssökningen att kunna ta fasta på det man själv är bra på och lyckas visa det på ett kreativt och personligt sätt. Skräddarsydd arbetssökning är högst aktuellt i dagens läge. Lär dig hur du kan bli just den rätta personen som söks! Kom med på arbetssöknigens temavecka 9.-13.4. Under veckan ordnas motiverande och inspirerande temadagar kring arbetssökning. Du får tips och konkret hjälp och stöd i din arbetssökning!

 

Seminaari / Seminarium 13.4.2018

Työnhaun tehoviikko 9.-13.4.2018

Arbetssökningsvecka 9.-13.4.2018